Jesteś w sekcji:   Strona główna  >  prawo budowlane

prawo budowlane

KUPNO DOMU - KROK PO KROKU

KUPNO DOMU - KROK PO KROKU

Niemalże każdy z nas marzy o posiadaniu własnego domu. Okazuje się, że to marzenie można w dość prosty sposób urzeczywistnić. Nic dziwnego, ostatnimi laty bardziej opłaca się kupić dom, niż mieszkanie. Dlatego ...więcej

Prawo budowlane -  katastrofa budowlana

Prawo budowlane - katastrofa budowlana

Rozdział 7. Katastrofa budowlana Art. 73. 1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także kon...więcej

Prawo budowlane -  prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Prawo budowlane - prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Rozdział 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor;...więcej

Prawo budowlane - przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe Art. 103. 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, a niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy ustawy...więcej

Prawo budowlane - budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Prawo budowlane - budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

Rozdział 5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych Art. 41. 1. Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie bu...więcej

Prawo budowlane - odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie Art. 95. Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje tec...więcej

Prawo budowlane - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Art. 80. 1. Zadania administracji architektoniczno-budowlanej wykonują, z...więcej

Prawo budowlane - postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Prawo budowlane - postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

Rozdział 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 28. 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o...więcej

Prawo budowlane - przepisy karne

Prawo budowlane - przepisy karne

Rozdział 9. Przepisy karne Art. 90. Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budow...więcej

Prawo budowlane - przepisy ogólne

Prawo budowlane - przepisy ogólne

USTAWA   z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1)...więcej

Prawo budowlane - samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oce...więcej

Prawo budowlane - utrzymanie obiektów budowlanych

Prawo budowlane - utrzymanie obiektów budowlanych

Rozdział 6. Utrzymanie obiektów budowlanych Art. 61. (60) Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i u...więcej

WSZYSTKO O BASENACH

WSZYSTKO O BASENACH

Masz odpowiednio duży ogród i nie wiesz jak go zagospodarować? Przy odrobinie chęci i wysiłku można wykorzystać wolną przestrzeń do postawienia basenu.   ...więcej

zamknij

Logowanie

Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się.

   

Loguj mnie automatycznie przy każdych odwiedzinach serwisu
zaloguj